JAK PRACUJEME

International Needs je globální partnerství. Klíčem k našemu přístupu je naše síť nadaných národních vůdců, kteří mají silnou vizi a účel. Jako členové v komunitách, kterým slouží, jsou schopni budovat vztahy založené na důvěře, poháněné vášní sloužit svým vlastním lidem. Tento přístup byl mimořádně účinný.

Zasedání kongresu na Slovensku – 2019
Jean a Esaie Kone – International Needs Burkina Faso

Pro ilustraci našeho modelu mezinárodního partnerství uveďme zemi Burkina Faso v západní Africe. International Needs Burkina Faso (vedoucí partner) provozuje školy, lékařské kliniky a informační akce. Naši partneři podpory na Novém Zélandu a v USA poskytují podporu akcím, zatímco Spojené království poskytuje finanční prostředky pro kliniku a Kanada podporuje vodní projekty. To je krása našeho modelu – několik partnerů spolupracujících pod vedením Burkiny Faso.

Zaměřujeme se na dlouhodobé rozvojové projekty a programy, které mají trvalé dopady. Cílem našeho návrhu programu je umožnit komunitám, aby pokračovaly samy o sobě dlouho poté, co skončíme. 

Odborné školení pro ženy v Bangladéši

Snažíme se být otevření, transparentní a odpovědní ve všech našich jednáních. Neustále se kontrolujeme, abychom se ujistili, že děláme správné věci, ze správných důvodů a správným způsobem.