CO DĚLÁME

Pět priorit

1. Vzdělávání

Podporujeme vzdělávací programy, které vybaví děti, rodiny a komunity k překonání sevření chudoby a vytyčení vlastních cest.

Vzdělávání je mocnou silou změny, která umožňuje dětem i dospělým povznést se nad chudobu a útlak. Bez kvalitního vzdělání se lidé nenaučí, jak se prosadit životem a uvíznou v koloběhu podřadné práce, kriminality, obchodování s lidmi a dalších forem vykořisťování. V mnoha rozvojových zemích vláda účtuje rodinám poplatek za školní docházku, čímž je pro miliony lidí nedostupná.

Tato priorita je v souladu s cílem OSN pro udržitelný rozvoj #4 – Kvalitní vzdělávání.

Globální dopad na vzdělávání v roce 2020

48,956

Příjemci pomoci

154

společenství

15

Partnerské země

2. Voda, sanitace a hygiena (WASH)

Pomáháme komunitám rozvíjet udržitelné dodávky nezávadné vody a učíme osvědčené postupy pro sanitaci a osobní hygienu.

Podle Organizace spojených národů (2021) 2 miliardy lidí postrádají nezávadnou pitnou vodu, 3,6 miliardy lidí postrádá bezpečně spravovanou hygienu a 2,3 miliardy lidí nemá podmínky potřebné pro základní hygienu. Voda je nezbytnou složkou pro zdravý a důstojný lidský život. Bez něj lidé trpí nemocemi, hladem, podvýživou a neproduktivním životem v chudobě.

Tento priorita se shoduje se Spojenými státy Cíl udržitelného rozvoje národů #6 – Čistá voda a hygiena.

Globální dopad pro WASH v roce 2020

16,920

Příjemci pomoci

16

společenství

7

Partnerské země

3. Zdravotní a lékařské služby

Naše lékařské intervence se zaměřují na širokou škálu fyzických a duševních zdravotních stavů se zaměřením na léčbu a prevenci. V některých zemích provozujeme kliniky a nemocnice pro lidi, kteří si nemohou dovolit státní zdravotní péči. Poskytujeme také školení, mentoring a vzdělávání pro další generaci lékařů.  

International Needs poskytuje přístup ke zdravotním a lékařským službám s cílem zajistit, aby zranitelné děti byly ve zdravém stavu, aby se mohly učit a rozvíjet svůj plný potenciál. Věříme, že Bůh má moc přinést požehnání a uzdravení prostřednictvím rukou lékařů, léků a očkování. Naší úlohou je podporovat zdraví prostřednictvím laskavého vedení a soucitu.

Tento priorita se shoduje se Spojenými státy Cíl udržitelného rozvoje národů #3 – Jítod zdraví a pohody.

Globální dopad na zdraví a lékařství v roce 2020

31,060

Příjemci pomoci

37

společenství

11

Partnerské země

4. Advokacie a sociální spravedlnost

Sdílíme Boží zájem o spravedlnost a pracujeme na osvobození mužů, žen a dětí od mnoha forem útlaku a diskriminace.

Lidé jsou stvořeni k obrazu Božímu a neměli by být vykořisťováni pro svou rasu, náboženství, barvu pleti, kulturu, třídu, pohlaví, věk nebo jakýkoli jiný důvod. Odsuzujeme zlo a snažíme se šířit Boží lásku uprostřed nespravedlivého světa. Naše aktivity advokacie a sociální spravedlnosti jsou výsledkem naší víry a projevem lásky k našim bližním.

Tento priorita se shoduje se Spojenými státy Cíle udržitelného rozvoje národů #5, #10 a #16 – Rovnosti žen a mužů, Snížení nerovností, a Mír, spravedlnost a silné instituce.

Globální dopad na advokacii a sociální spravedlnost v roce 2020

89,980

Příjemci pomoci

127

společenství

8

Partnerské země

5. Zemědělství a živobytí

Naši partneři se zabývají činnostmi, jako je správa plodin a hospodářských zvířat, školení dovedností v tesařství, šití a stavebnictví a mikrofinancování, aby pomohli rodinám založit malé podniky, jako jsou stánky na tržištích, kadeřnictví a krejčovství.

Lidé žijící v chudobě čelí každodennímu boji, jak si vydělat na živobytí. Naše práce v této oblasti se zaměřuje na zemědělství, odborné vzdělávání a další činnosti, které pomáhají zranitelným lidem najít práci a pěstovat potraviny, aby mohli uživit sebe a své rodiny. Díváme se z dlouhodobého hlediska s cílem zajistit potravinovou bezpečnost a živobytí.

Tento priorita se shoduje se Spojenými státy Cíle udržitelného rozvoje národů #2 a #8 – Nulový hlad a Slušná práce a hospodářský růst.

Globální dopad na zemědělství a živobytí v roce 2020

6,902

Příjemci pomoci

28

společenství

10

Partnerské země